Właśnie w tych godzinach w tym miejscu zaplanowane jest przeprowadzenie zgromadzenia publicznego. Jeśli zajdzie konieczność to trzeba będzie ograniczyć ruch – na wspomnianym fragmencie ul. Dąbrowskiego oraz możliwe, że na skrzyżowaniach z ul. Kochanowskiego i Strzałkowskiego.

Prosimy o zachowanie ostrożności.