Rozpoczęte konsultacje społeczne poświęcone są wielowariantowej koncepcji uzupełnienia infrastruktury rowerowej na wskazanym wyżej odcinku ul. Pułaskiego. To jedna z ważniejszych ulic z punktu widzenia rowerzystów - można nią dotrzeć między innymi do Parku Wodziczki i Cytadeli, przejechać w kierunku Parku Sołackiego i Winograd. Szczegółowy opis proponowanych rozwiązań projektowych został zamieszczony tutaj.

Na opinie, uwagi i propozycje zmian do zaprezentowanej dokumentacji czekamy do 5 kwietnia br.