Zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu to jeden z najważniejszych powodów montażu sygnalizacji świetlnych na niebezpiecznych przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Konieczność oczekiwania na zmianę światła z czerwonego na zielone to jednak zdaniem wielu największy mankament i zachęta do łamania przepisów. Dlatego też Zarząd Dróg Miejskich sukcesywnie koryguje program działania kolejnych sygnalizatorów na terenie Poznania pod kątem usprawnienia ruchu pieszych i rowerów.

Podstawowym sposobem na skrócenie czasu oczekiwania na zapalenie się zielonego światła na przejściu dla pieszych jest tak zwana „automatyczna realizacja pieszych”. Za tym pojęciem kryje się automatyczne włączenie sygnału zielonego dla pieszych przechodzących przez wlot skrzyżowania poprzeczny do tego, na którym zapaliło się zielone światło dla samochodów – wyjaśnia Krzysztof Olejniczak, zastępca dyrektora ZDM ds. inżynierii ruchu. Wbrew pozorom zastosowanie takiego rozwiązania na wszystkich skrzyżowaniach z przejściami dla pieszych nie jest oczywiste. Automatyczna relizacja pieszych jest wprowadzana przede wszystkim w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszych i tam, gdzie nie wpłynie negatywnie na ruch samochodów. Dlatego też wykorzystanie tego usprawnienia wymaga indywiduwalnych analiz dla każdego skrzyżowania z osobna. Ponadto niezbędne jest przeprogramowanie sygnalizatorów, a czasem nawet zmiana organizacji ruchu, toteż wszystkie takie korekty wprowadzane są w ścisłej współpracy z Miejskim Inżynierem ruchu.

Jednym z miejsc, w których wprowadzono takie rozwiązanie jest skrzyżowanie ul. Chartowo z ul. Piaśnicką. W momencie gdy auta jadące ul. Chartowo otrzymają zielone światło, zapala się ono automatycznie dla pieszych przechodzących przez ul. Piaśnicką. Dotyczy to również przejazdów rowerowych zlokalizowanych w sąsiedztwie.

Od lipca 2017 do czerwca bieżącego roku „automatyczna realizacja pieszych” została wprowadzona w 20 sygnalizacjach świetlnych, m. in. na skrzyżowaniach: al. Niepodległości z ul. Libelta, ul. Dolna Wilda z ul. Jerzego, ul. Umultowskiej z ul. Sarmacką, czy też ul. Wujka z ul. Przemysłową.

Ponadto zmiany poprawiające obsługę pieszych i rowerzystów wprowadzono w kolejnych 19 sygnalizatorach. Do końca 2018 roku ZDM planuje korektę pracy sygnalizacji w następnych 20 miejscach, w tym na skrzyżowaniach al. Niepodległości i ul. Solnej, ul. Grunwaldzkiej z ul. Wojskową i ul. Dmowskiego z ul. Potockiej.