W ramach inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości ok. 250 m wraz z siedmioma przyłączami kanalizacyjnymi. Inwestycja o wartości ponad 1,5 mln PLN brutto, współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W trakcie realizacji prac wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym.

Ze względu na zakres prac jezdnia ul. Jaroczyńskiego ulegnie zwężeniu na odcinku od początku ul. Obornickiej do Ronda Stróżyńskiego. Zamknięty zostanie prawy pas ruchu w kierunku Ronda Stróżyńskiego.Objazd dla ruchu kołowego do ul. Jaroczyńskiego będzie prowadzony ul. Obornicką, ul. Kurpińskiego, ul. Wojciechowskiego, ul. Hulewiczów oraz ul. Stróżyńskiego. W rejonie ul. Obornickiej zostanie zamknięte pobocze, z prawej strony w kierunku ul. Jaroczyńskiego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2019 r., natomiast przywrócenie stałego ruchu drogowego nastąpi w maju 2019 r.

Wszystkie osoby poruszające się w rejonie prac prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie szczególnej uwagi na znaki.