Szczegółowy opis konsultowanych zmian, wraz z planami sytuacyjnymi znajduje się tutaj.

Konsultacje społeczne potrwają od 29 czerwca do 17 lipca br. Podsumowanie opiniowania zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 17 sierpnia br.