Dokumentacja, będąca przedmiotem konsultacji obejmuje trzy warianty budowy ul. Ożarowskiej. Każdy z nich przewiduje powstanie asfaltowej jezdni, chodnika i drogi rowerowej, wraz z oświetleniem. Konsultacje potrwają do 17 lipca br.

Ulica Ożarowska pomiędzy ul. Czernichowską, a ul. Głuszyna to obecnie nieutwardzona droga gruntowa. Jej budowa pozwoli odciążyć ul. Starołęcką, która obecnie stanowi dla mieszkańców osiedla Głuszyna jedyną drogę dojazdu do centrum miasta. Ponadto, koncepcja zakłada budowę chodnika i drogi rowerowej, co zapewni komfort poruszania się pieszym i rowerzystom, oraz oświetlenia, dzięki czemu ulica będzie bezpieczniejsza. Przedmiotem konsultacji są trzy warianty budowy ul. Ożarowskiej, o następującej charakterystyce.

Wariant 1. Jego przebieg wpisuje się w obecny ślad ul. Ożarowskiej. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się:

 • Budowa asfaltowej jezdni o szerokości 6 metrów,
 • Budowa dwukierunkowej drogi rowerowej o szerokości 2,5 metra po zachodniej stronie jezdni,
 • Budowa chodnika o szerokości 2 metrów po zachodniej stronie drogi rowerowej.
 • Budowa oświetlenia i odwodnienia drogi,
 • Długość projektowanej drogi: 1,37km.

Wariant 2. Jest to wariant najkrótszy, o przebiegu zbliżonym do zapisanego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W tym wariancie zaproponowano:

 • Budowę asfaltowej jezdni o szerokości 6 metrów,
 • Budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 4 metrów po zachodniej stronie jezdni,
 • Budowę oświetlenia i odwodnienia drogi,
 • Długość projektowanej drogi: 1,23km.

Wariant 3. W tej wersji przebieg projektowanej drogi jest zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Droga jest w tym wariancie przesunięta w kierunku granicy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, co ogranicza wprowadzenie niekorzystnego podziału nieruchomości  (droga nie zostawia „odciętych” niewielkich fragmentów działek pomiędzy pasem drogowym, a ogrodzeniem jednostki wojskowej). Jest to wariant rekomendowany przez Zarząd Dróg Miejskich. Najważniejsze rozwiązania projektowe:

 • Budowa jezdni o szerokości 6 metrów,
 • Budowa dwukierunkowej drogi rowerowej o szerokości 2,5 metra po zachodniej stronie jezdni,
 • Budowa chodnika o szerokości 2 metrów po zachodniej stronie drogi rowerowej,
 • Separacja drogi rowerowej i chodnika od jezdni,
 • Budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy.
 • Długość projektowanej drogi: 1,234km

Opisane wyżej rozwiązania zostały szczegółowo zilustrowane na poniższych planach sytuacyjnych. Wśród załączników znajduje się również plan orientacyjny, prezentujący przebieg każdego z wariantów. Opinie, pytania i propozycje zmian do konsultowanej koncepcji można przesyłać do Zarządu Dróg Miejskich mailem na adres ozarowska@zdm.poznan.pl pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 17 lipca br. Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 konsultacje społeczne odbędą się wyłącznie drogą korespondencyjną. Podsumowanie konsultacji zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 17 sierpnia br.