Na ulicy Koszalińskiej Zarząd Dróg Miejskich zlecił wyremontowanie chodnika po północnej stronie ulicy - na odcinku od posesji numer 68 w kierunku ulicy Złotnickiej. Łącznie o długości ponad 100 metrów. Koszt remontu wyniósł 62 tys. złotych. W odbiorze uczestniczyli Jan Szelągiewicz i Ireneusz Dolata z Rady Osiedla Kiekrz. - Kontynuujemy remontowanie zniszczonych chodników na tym ciągu. Zaczęliśmy dwa lata temu od przejazdu kolejowego, w ubiegłym roku prace prowadzone były na ulicy Psarskie, a teraz przyszła kolej na ulicę Koszalińską – powiedzieli radni.

Na ulicy Hangarowej ZDM natomiast wyremontował chodnik po północnej stronie ulicy na odcinku od Wigury do ulicy Pilotów. Środki na remont pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Wola. Podczas odbioru radę osiedla reprezentował Mirosław Góra, przewodniczący zarządu osiedla.