Rozpoczyna się kolejny etap remontu ciągu pieszo – rowerowego na ul. Mieszka I (na odcinku od ul. Tymienieckiego do ul. Lechickiej). Przypominamy o remoncie jezdni na ul. Jeżyckiej, gen. Maczka oraz ul. Warszawskiej. Prace o mniejszym zakresie prowadzone będą w kilku punktach na ulicach Michałowo i Piątkowskiej.