- Planowane prace budowlane potrwają około pięciu miesięcy, zatem na przełomie 2020 i 2021 r. odmieniona ulica będzie już służyć mieszkańcom. Poprawi się nie tylko stan techniczny zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników, ale również bezpieczeństwo pieszych przez zastosowanie m.in. wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających. Istotne będą również nasadzenia zieleni i uporządkowanie parkowania – mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym roboty skupią się na odcinku między ul. Chociszewskiego a Sczanieckiej. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu tranzytowego, będzie tam możliwy jedynie ruch jednokierunkowy w stronę ul. Chociszewskiego dla służb miejskich oraz osób dojeżdżających do posesji. Wyłączone z użytku zostaną także miejsca parkingowe, dlatego kierowcy są proszeni o przeparkowanie pojazdów.

Dojazd do prostopadłych ulic będzie możliwy dzięki zachowaniu wjazdu w ulice Stablewskiego i Morawskiego. Ponadto na ul. Stablewskiego, na odcinku między ul. Jarochowskiego a Bogusławskiego, odwrócony zostanie kierunek ruchu, tzn. przejazd będzie możliwy w stronę ul. Głogowskiej. Z pozostałych ulic dochodzących do ul. Jarochowskiego nie będzie możliwości wjazdu na zamknięty odcinek remontowanej drogi. Dojazd do ul. Wyspiańskiego i Hetmańskiej będzie możliwy objazdem ulicami: Chociszewskiego, Kasprzaka, Matejki oraz Chociszewskiego i Reymonta. Dla ruchu lokalnego pozostanie także dojazd do ul. Hetmańskiej poprzez Jarochowskiego, Niegolewskich i Kasprzaka.

Na zamkniętym odcinku ul. Jarochowskiego będzie możliwy ruch pieszy i rowerowy. Dwa przejścia dla pieszych w rejonie prac zostaną zachowane, tj. przy skrzyżowaniu ulic Jarochowskiego i Potworowskiego oraz Jarochowskiego i Sczanieckiej, jednak wraz z postępem robót mogą być one przesuwane (w granicach ok. 20-30 metrów).

Wprowadzona 20 lipca czasowa organizacja ruchu zostanie zmieniona pod koniec września, kiedy planowane jest wdrożenie drugiego etapu inwestycji. Obejmie on ul. Jarochowskiego między ul. Sczanieckiej a Wyspiańskiego i zakłada również zamknięcie tego odcinka z dopuszczeniem ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Chociszewskiego dla służb miejskich oraz dojazdu do posesji. Ulice prostopadłe pozostaną bez przejazdu przez ul. Jarochowskiego. Ul. Niegolewskich na odcinku między ul. Bogusławskiego a Jarochowskiego zostanie przekształcona w drogę dwukierunkową, a planowane objazdy zostaną poprowadzone podobnie jak przy pierwszym etapie. O szczegółach drugiego etapu będziemy informować z wyprzedzeniem.

Wskutek zaplanowanych prac ul. Jarochowskiego nie tylko zyska nowy wygląd, ale stanie się bezpieczniejsza dla wszystkich użytkowników. Ulica i chodniki uzyskają nową nawierzchnię, wymienione zostaną krawężniki i oświetlenie, powstaną zatoki parkingowe. Dotychczasowe miejsca parkingowe zostaną uporządkowane, co uniemożliwi rozjeżdżanie przyulicznej zieleni i pozwoli na zagospodarowanie jej na nowo.

Na przebudowanej ul. Jarochowskiego zmieni się organizacja ruchu, wyeliminowany zostanie tranzyt i ulica zostanie włączona w strefę Tempo 30. W uspokojeniu ruchu pomogą dwa wyniesione skrzyżowania oraz dodatkowe progi zwalniające. Prace te pozwolą również na likwidację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego. Całość planowanych prac pozwoli stworzyć przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom, która będzie bezpieczna, estetyczna i funkcjonalna.

PIM