Zakład Robót Drogowych kontynuuje naprawę nawierzchni na ul. Dojazd. Podobne prace będą prowadzone w rejonie skrzyżowania ul. Bukowskiej z al. Polską. Na ul. Zamenhofa (pomiędzy rondem Rataje, a ul. Wioślarską) malowane mają być linie na jezdni. Na ul. Browarnej trzeba wymienić bariery sprężyste.