Naprawy nawierzchni jezdni zaplanowane są także na ulicach: Warszawskiej i Światopełka oraz na ul. Głogowskiej i ul. Rakoniewickiej.

Możliwe są wygrodzenia na ul. Wyspiańskiego.