Jest to realizacja zwycięskiego projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego „Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!”. Zagłosowało na niego ponad 1200 osób.

Jak tłumaczą autorzy projektu PBO: na Jeżycach „oprócz nowych kwartałów mieszkaniowych i morza asfaltu potrzebujemy też zielonych przestrzeni między budynkami. Ponieważ Jeżyce mają bardzo zwartą zabudowę, idealnym rozwiązaniem są liczne lokalne skwery i malutkie parki”.

Zgodnie z założeniem odbrukowana zostanie część terenu przy skrzyżowaniu ulic Galla Anonima i Kassyusza. Na około 500 metrach kwadratowych posadzonych zostanie wiele kwitnących krzewów i bylin. W centralnym punkcie skweru projekt przewiduje plac z ławkami. Zachowane zostanie przejście dla pieszych, przy którym będą zamontowane maty fakturowe dla osób niewidomych i niedowidzących – tak by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. W okolicy zachowane zostaną obecne drzewa oraz posadzone 21 nowe m.in.: ambrowce, lipy, klony i platany.

Prace mają potrwać do połowy kwietnia. Całkowity koszt inwestycji to prawie 670 tys. złotych z czego ponad 300 tys. zł pochodzi ze środków PBO.