Prace drogowe zaplanowane są także na ul. Poznańskiej. Kontynuowany jest remont na ul. Roboczej i roboty przygotowawcze do wymiany nawierzchni jezdni na ul. Inflanckiej.