Zakład Robót Drogowych zaplanowane ma także prace na ul. Dąbrowskiego w okolicy ul. Santockiej, na ul. Wojciechowskiego oraz na ul. Szpitalnej.