- Dzięki tej inwestycji Jeżyce zyskają potrzebną infrastrukturę. Liczę, że nowy odcinek drogi odciąży ul. Dąbrowskiego, uspokoi ruch w tej części miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Niezwykle istotna była współpraca i dofinansowanie ze strony deweloperów budujących w tej okolicy. To dobry przykład współdziałania Miasta z prywatnymi inwestorami, na którym wszyscy zyskają.

Nowa droga jest jednojezdniowa, ma po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Pierwsze roboty związane z budową ulicy rozpoczęły się w grudniu 2020 r., a zakończyły już pod koniec ubiegłego roku. Ostatnie tygodnie poświęcone były pracom porządkowym i wszelkim formalnościom.

- Mamy już kluczowy dokument, jakim jest pozwolenie na użytkowanie, dlatego z przyjemnością udostępniamy drogę mieszkańcom. W piątek, późnym wieczorem, prowadzone będą prace związane z przeprogramowaniem sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. św. Wawrzyńca z pozostałymi ulicami. Droga zostanie udostępniona w sobotę, po sprawdzeniu działania sygnalizacji. Prosimy kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na nową organizację ruchu wynikającą z włączenia ulicy w istniejący układ komunikacyjny – mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Skrzyżowanie ulic: Żeromskiego, Niestachowskiej i św. Wawrzyńca zostało rozbudowane tak, by możliwy był wjazd i wyjazd nowym odcinkiem ulicy. Ułatwieniem jest dodatkowy pas na ul. Żeromskiego dla jadących od strony ul. Dąbrowskiego z zamiarem skrętu w prawo, właśnie w nowo wybudowaną ul. św. Wawrzyńca. Na skrzyżowaniu przebudowana została również sygnalizacja świetlna. Drugi koniec ulicy włączono w istniejącą ul. Kościelną, gdzie także dostosowano do nowych warunków sygnalizację. Przebudowane zostały również pozostałe skrzyżowania w rejonie inwestycji, czyli z ulicami: Rodziewiczówny, Janickiego, Szczepanowskiego oraz z istniejącą ul. św. Wawrzyńca (od ul. Kościelnej). Z myślą o poprawie bezpieczeństwa, w ich obrębie powstały wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Wzdłuż kamienic, stojących przy starym śladzie ul. św. Wawrzyńca, powstała dodatkowa jezdnia dla osób dojeżdżających do tych posesji. Dawny odcinek ul. św. Wawrzyńca - od ul. Kościelnej do nowej drogi - zgodnie z nową organizacją ruchu będzie ulicą jednokierunkową.

Piesi do dyspozycji mają chodnik szeroki na dwa metry, wzdłuż którego pojawiły się także miejsca odpoczynku z ławkami. Wybudowano również drogę rowerową, która łączy się z istniejącą infrastrukturą w ul. Niestachowskiej, Żeromskiego i Kościelnej. Zarówno chodnik, jak i trasa rowerowa dostępne są po południowej stronie ulicy.

Wzdłuż ul. św. Wawrzyńca pojawiła się również nowa zieleń. Wykonawca posadził już 43 drzewa oraz ponad 2 tys. krzewów i bylin ozdobnych. Powierzchnia trawników to ok. 5 tys. m kw., a rabat z kwiatami – ok. 750 m kw. W ramach nasadzeń zastępczych 150 nowych drzew posadzono już jesienią ubiegłego roku w rejonie jeziora Rusałka, a drugie tyle pojawi się tam w tym roku. 

Ulica jest oświetlona, na całej długości powstała również kanalizacja deszczowa. Inwestycji towarzyszyły roboty związane z  przebudową m.in. sieci wodociągowej, teletechnicznej, gazowej i ciepłowniczej. Wybudowano także nowy kanał technologiczny. Przed przebudową wzdłuż obecnej ulicy stały słupy z linią wysokiego napięcia. Teraz biegnie ona pod powierzchnią drogi. 

Za sprawą współpracy ze spółką Aquanet, przedmiotem inwestycji była również przebudowa kolektora ogólnospławnego przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Grudzieniec. Większość kanałów wykonana została pod nasypem kolejowym metodą przecisku, czyli sposobem mniej inwazyjnym niż wykopy. W kosztach budowy drogi partycypowali również deweloperzy odpowiadający za budowę sąsiednich osiedli.

W ramach zadania powstało także sześć przystanków autobusowych, w tym jeden w formie zatoki. Wybudowane zostały przed skrzyżowaniem z ul. Żeromskiego i Niestachowską, w rejonie ul. Kościelnej, a także w miejscu połączenia starego i nowego odcinka ul. św. Wawrzyńca (od strony ul. Kościelnej). W obrębie przejść dla pieszych i przystanków autobusowych zastosowano fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

Od 1 marca nowym odcinkiem ulicy pojadą także autobusy. Swoją dotychczasową trasę zmieni linia nr 191. Na ul. św. Wawrzyńca zatrzymywać się będzie na trzech przystankach (Niestachowska n/ż, Św. Wawrzyńca i Kościelna Tunel). Dzięki zmienionej trasie zyskają nie tylko pasażerowie pozbawionego dotychczas komunikacji jeżyckiego odcinka ulicy św. Wawrzyńca – np. Osiedla Goplana. wzmocniona zostanie także obsługa osiedli przy ul. Maczka i rejonu ul. Nad Wierzbakiem.

fot. BP UMP/PIM