Dzięki takiemu rozwiązaniu, o wprowadzenie którego zwracali się między innymi mieszkańcy i radni osiedlowi, łatwiej jest zaparkować w okolicy osobom, które mieszkają na terenie objętym płatnym parkowaniem.

Obecnie są trzy sektory. Pierwszy z nich to „C” – czyli Centrum, dla mieszkańców budynków w Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum. To wcześniejsze sektory 1, 2, 3, 4, 5. Drugi „J” dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Jeżyce i Strefy Płatnego Parkowania na Jeżycach (wcześniejsze sektory o numerach 6, 7). Trzeci to „Ł” to część Łazarza na której znajduje się SPP, czyli teren wokół Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Ważna informacja dla mieszkańców, którzy zakupili identyfikatory przed 1 lipca 2020 r., na których oznaczenie sektora jest inne niż obecnie obowiązujące, identyfikatory takie nadal są honorowane i nie ma potrzeby ich wymieniać. Na ich podstawie można parkować, w zależności od miejsca zameldowania, w całym sektorze C, J lub Ł, czyli na większym obszarze niż było to wcześniej możliwe.

Więcej informacji o identyfikatorach mieszkańca można znaleźć TUTAJ.