Osoby poruszające się na wózkach, starsze i rodzice z wózkami to użytkownicy dróg, którzy szczególnie odczuwają występowanie przeszkód w postaci wysokich krawężników. Dlatego też jednym z najważniejszych działań Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, realizowanym w ramach likwidacji tego rodzaju utrudnień, jest obniżanie krawężników przy przejściach dla pieszych.

Od tego roku niskie krawężniki ułatwiają pokonanie siedmiu kolejnych „zebr” na terenie Piątkowa. Cztery z nich zlokalizowane są na ul. Wojciechowskiego: na skrzyżowaniu z ul. Suszki, w rejonie centrum samochodowego i na skrzyżowaniu z ul. Tomaszewskiego. Obniżono również krawężniki na ul. Wiechowicza, przy przejściach po północnej stronie tej ulicy, w rejonie zjazdów na os. Bolesława Śmiałego 11. Wszystkie powyższe lokalizacje zostały uzgodnione z Radą Osiedla Piątkowo. Wykonane prace kosztowały 122 tysiące złotych.