Wspomniane oraz inne rośliny można zobaczyć w rzeczywistości. I to niemal w centrum Poznania. Oprócz nazw i zdjęć są także informacje jakie praktyczne zastosowanie mają całe lub części roślin. Wprowadzanie łąk miejskich ma również charakter edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

Przy dwóch łąkach miejskich Zarząd Dróg Miejskich zamontował specjalne tablice. Znajdują się na Wartostradzie (w okolicach mostu Królowej Jadwigi i na odcinku w kierunku ICHOT) oraz u zbiegu ulic Pułaskiego i Przepadek. Tereny te zostały wyłączone z systematycznego koszenia. Kolejne tablice informacyjne zostaną ustawione w rejonie ulic Górna Wilda i Dolna Wilda, gdzie również od kilku lat teren zieleni utrzymywany jest w formie łąki miejskiej.

Z kolei w pasie drogowym ul. Leśnych Skrzatów założono nową łąkę kwietną, z indywidualnym doborem roślin na to stanowisko. Jest to rozwiązanie testowe (z uwagi na koszty, długotrwałość i doświadczenia innych miast). Na efekty trzeba będzie poczekać.

Tereny o charakterze łąk miejskich są bardzo cenne w przestrzeni miejskiej nie tylko ze względu na kwitnienie. Roślinność, która występuje w ich obrębie, ma znacznie bardziej rozbudowany system korzeniowy, dzięki czemu jest odporniejsza na susze. Jednocześnie w okresie ulewnych deszczów, roślinność łąkowa absorbuje dwa razy więcej wody niż tradycyjny trawnik.

Tego typu rozwiązania wspierają działania na rzecz poprawy środowiska miejskiego, przeciwdziałają dotkliwym i coraz bardziej odczuwalnym zmianom klimatu, zapobiegają tworzeniu się tzw. wysp ciepła, wzbogacają miejski ekosystem będąc środowiskiem życia wielu organizmów (m.in. pszczół, motyli, trzmieli, ptaków i małych ssaków). Są znacznie rzadziej koszone niż trawniki. Na łące może spotkać nawet 60 gatunków roślin w zależności od miejsca i lokalnych warunków, podczas gdy na trawniku znajduje się ich znacznie mniej.