Inwestycja ta, jest kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy. Wyniesienie skrzyżowania uspokoi ruch samochodowy, a piesi zyskają bezpieczne dojście m.in. do rezerwatu Żurawiniec. W ramach prac wykonawca wybuduje również brakujący fragment chodnika po północnej stronie ulicy Błażeja (od posesji nr 18b do ulicy Jasna Rola). W pobliżu skrzyżowania zamontuje również maty fakturowe dla osób z dysfunkcjami wzroku. Dodatkowo zostanie zmodernizowane oświetlenie oraz po południowej stronie ulicy Błażeja wybudowany kanał technologiczny. 

Od poniedziałku (27 maja), nie będzie możliwości przejazdu przez skrzyżowanie ulic Błażeja i Jasna Rola. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwrócenie uwagi na znaki wskazujące objazdy. 

Inwestycja powinna zakończyć się w ostatnich dniach lipca. Zarząd Dróg Miejskich jak i wykonawca prac będą dążyć do skrócenia czasu trwania robót i związanych z tym utrudnień.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 480 tys. zł, z czego prawie 200 tys. zł pochodzi ze środków, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Naramowice.