Wzmacniana będzie nawierzchnia, dlatego obowiązuje ograniczenie prędkości. W dalszym ciągu z wygrodzeniami trzeba liczyć się na ulicach Obornickiej i Chemicznej, gdzie zaplanowane są roboty na poboczach. Trwa remont nawierzchni jezdni na ul. Umultowskiej.