Już przed rokiem na ul. Słonecznej (pomiędzy ulicami Grochowską, a Grunwaldzką) posadziliśmy 10 lip drobnolistnych „Greenspire”. Dodatkowo wokół nich zostały założone trawniki, tak by drzewa miały lepsze warunki do wzrostu.

Jeśli pogoda pozwoli, to w przyszłym tygodniu planujemy posadzić na ul. Słonecznej jeszcze dwie lipy i odbrukować fragmenty chodników wokół nowych drzew, tak aby polepszyć warunki roślinom i zwiększyć retencję wody.

To nie jedyne tego typu prace zaplanowane w tym rejonie miasta. Kolejne drzewa zostaną posadzone na ulicach Rycerskiej i Grunwaldzkiej. Przybędzie tam odpowiednio: 13 klonów polnych „Elsrijk” oraz sześć klonów pospolitych i dziewięć lip drobnolistnych „Greenspire”.

Prace są finansowane ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Grunwald Południe.