AKTUALIZACJA: Usuwanie skutków awarii może potrać do 5 grudnia, konieczne będzie także odtworzenie nawierzchni w rejonie, gdzie gestor sieci prowadzi prace.