Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w związku z postępem prac przy przebudowie skrzyżowania ul. Baraniaka i ul. Wołkowyskiej, w tym tygodniu wygradzane będą pojedyncze pasy ruchu ul. Baraniaka w kierunku centrum w rejonie skrzyżowania, a prędkość maksymalna pojazdów będzie tam ograniczona do 30 km/h. Ponadto zamknięty zostanie odcinek chodnika po północnej stronie jezdni, a ruch pieszych możliwy będzie drugą stroną ulicy. 

Ponadto, z uwagi na remont kamienicy przy ul. Piekary 13B, od 23 maja, do końca roku wygrodzony będzie fragment chodnika na wysokości posesji. Ruch pieszych odbywać się będzie wygrodzonym fragmentem zwężonej jezdni, a na czas montażu i demontażu rusztowania - drugą stroną ulicy.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.