13 sierpnia rozpocznie się remont torowiska na skrzyżowaniu ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego. W związku z tym do 2 września tramwaje nie będą skręcać w al. Wielkopolską. Wykorzysta to Zarząd Dróg Miejskich, który w tym czasie będzie naprawiać nawierzchnię jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Pułaskiego z al. Wielkopolską. Przy skręcie torów po stronie pasa zieleni jest w tej chwili nierówna kostka kamienna, na którą narzekali kierowcy jadący wzdłuż ul. Pułaskiego z Winograd. Kostka była dodatkowo często wybijana z nawierzchni co mogło stwarzać zagrożenie dla użytkowników i dyskomfort przy przejeździe przez skrzyżowanie. Jezdnia w tym miejscu będzie naprawiona, a kostka zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną. Skrzyżowanie będzie przejezdne. Wygradzane będą poszczególne pasy jezdni. Prace drogowe mają zakończyć się do 31 sierpnia.

10 sierpnia Aquanet rozpocznie pracy przy renowacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w al. Wielkopolskiej. Zakres prac obejmie południową stronę tej ulicy wraz z chodnikiem oraz niewielki fragment skrzyżowania Al. Wielkopolskiej z ul. Pułaskiego. Wzdłuż chodnika po południowej stronie  ulicy, na odcinku od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Pułaskiego, prowadzone będą roboty związane z wykonaniem by-passów, których zadaniem będzie zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców podczas realizacji docelowych prac renowacyjnych na istniejącym rurociągu.

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią kilkugodzinne wyłączenia wody, w obrębie prowadzonych robót, związane z koniecznością podłączenia tymczasowych by-passów i przyłączy do sieci wodociągowej. Roboty ziemne będą prowadzone w obrębie chodników, w miejscach podłączeń przyłączy wod.-kan. oraz w węzłach wodociągowych. Z uwagi na lokalizację istniejącego rurociągu w chodniku oraz miejscowo w ulicy, należy się liczyć z licznymi zwężeniami chodników oraz tymczasowo jezdni.

Aquanet planuje zakończenia prac do końca listopada.

O przebudowie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Wołyńskiej można przeczytać na stronie http://www.poznan.pl/mim/info/news/remont-torowiska-na-solaczu,121743.html

 

RB/UMP