Tym razem roboty drogowe prowadzone są na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Wspólnej. Celem prac jest poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Piesi będą mogli na kolejnym odcinku ul. Rolnej korzystać z wyremontowanych chodników (z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50 cm). Będzie łatwiej przemieszczać się i poprawi się estetyka okolicy. To także dzięki temu, że uporządkowane zostaną tereny przeznaczone dla zieleni przyulicznej.

Dla kierowców powstaną nowe miejsca postojowe oraz zjazdy do posesji (z kostki brukowej). Z myślą o pasażerach komunikacji publicznej przebudowane zostaną przystanki autobusowe.

Koszt może wynieść 1,3 miliona złotych, a zadanie jest współfinansowane przez Radę Osiedla Wilda.