Podczas prowadzonych etapami prac, na odcinku ul. Hulewiczów od ul. Obornickiej do ul. Herbowej, wprowadzane będą zamknięcia jezdni, chodników i pobocza oraz wyznaczane będą objazdy zamkniętych odcinków ulicy. Dla poszczególnych etapów robót przewidziane jest wprowadzanie ręcznego sterowania ruchem oraz koordynacja zakresu robót z z pracami na ul. Mateckiego.

W pierwszym etapie prac ul. Hulewiczów będzie ulicą bez przejazdu w rejonie ul. Herbowej. Objazd wyznaczono ulicami: Obornicką, Błeńskiej i Stróżyńskiego.

W drugim etapie prace wygrodzona zostanie północna część jezdni ul. Hulewiczów oraz przyległe pobocze. Ruch jednokierunkowy na odcinku prac odbywać się będzie od strony ul. Obornickiej w kierunku ul. Stróżyńskiego. 

W trzecim etapie zamknięty zostanie ruch na odcinku ulicy Hulewiczów przyległym do ul. Obornickiej. Objazd wyznaczono ulicami: Obornicką, Błeńskiej i Stróżyńskiego.

Całość prac w pierwszych trzech etapach potrwa ok. miesiąca i zależna jest od warunków atmosferycznych. Na wszystkich etapach prac umożliwiony będzie dojazd do szkoły. W rejonie prac utrzymany zostanie ruch pieszych i dojście do posesji. O kolejnych etapach prac informować będziemy z wyprzedzeniem.

Ul. Mateckiego: zmiana w organizacji ruchu
Od najbliższej środy, 24 lutego, zmieni się organizacja ruchu w rejonie robót prowadzonych na ul. Mateckiego. Zmiana ma związek z inwestycją Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, prowadzoną przy ul. Hulewiczów.

Rozpoczynające się roboty budowlane przy ul. Hulewiczów wymuszają jej zamknięcie od 24 lutego do 3 marca. Tą ulicą poprowadzony jest obecnie objazd zamkniętej ze względu na prowadzone prace ul. Mateckiego. 

Aby ułatwić poruszanie się w tym rejonie, Poznańskie Inwestycje Miejskie zdecydowały umożliwić na okres zamknięcia ul. Hulewiczów przejazd ul. Mateckiego. Przypominamy jednak, że ul. Mateckiego jest nadal placem budowy i z tego względu prosimy jej użytkowników o zachowanie szczególnej ostrożności.  

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.