Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w niedzielę 26 sierpnia 2018 r., w związku z zaplanowanymi na "Polanie Harcerza" Wojewódzko-Archidiecezjalnymi Dożynkami Wojewódzkimi, wprowadza się czasowe zmiany w organizacji ruchu w rejonie uroczystości.

W tym czasie obie jezdnie ul. Baraniaka pomiędzy ul. Inflancką i ul. Chartowo oraz obie jezdnie ul. Dymka między ul. Chartowo i ul. Szwajcarską będą zwężone, a skrajne prawe pasy obu jezdni będą przeznaczone na miejsca do parkowania dla autokarów zaproszonych grup zorganizowanych. Parkowanie autobusów dla uczestników uroczystości będzie możliwe także na prawych pasach ul. Chartowo pomiędzy ul. Kurlandzką i ul. Baraniaka (z wyjątkiem rejonów skrzyżowań i przystanków).

Prędkość maksymalna na powyższych odcinkach ul. Baraniaka i Chartowo będzie ograniczona do 30 km/h.


Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie uroczystości i parkingów.