W związku z remontem wiaduktu kolejowego nad ul. Niestachowską, w rejonie tego obiektu zamknięte zostaną lewe skrajne pasy ul. Niestachowskiej w obu kierunkach. Poza tym czasowo zamknięty zostanie lewy skrajny pas do skrętu w lewo z ul. św. Wawrzyńca w ul. Niestachowską oraz lewy skrajny pas do skrętu w lewo z ul. Żeromskiego w ul. św. Wawrzyńca. Objazd dla kierowców jadących w kierunku zachodnim poprowadzony zostanie ul. Wojska Polskiego. Dla kierowców jadących z północy Poznania na wlocie skrzyżowania z ul. św. Wawrzyńca dostępne będą trzy pasy ruchu - lewy do jazdy na wprost, środkowy do jazdy na wprost lub w prawo oraz prawy pas do skrętu w prawo w ul. św. Wawrzyńca. Prędkość maksymalna pojazdów pod wiaduktem wynosić będzie 50 km/godz.

Mapa ze schematem w organizacji ruchu znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

O wprowadzeniu kolejnych etapów zmian organizacji ruchu będziemy informować w wyprzedzeniem.