Dopuszczony zostanie ruch dwukierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bolkowicką do drogi wewnętrznej obok bloku nr 11, wyznaczony zostanie kontraruch rowerowy i miejsca postojowe.

Zmiana ta umożliwi kierowcom wyjeżdżającym z garaży bezpośredni dojazd - ulicą Bolkowicką - do ulicy Grunwaldzkiej. Rowerzyści zyskają możliwość poruszanie się w obu kierunkach na jednokierunkowych odcinkach ulicy Babimojskiej. Uporządkowane zostanie również parkowanie.

Pod koniec zeszłego roku ZDM opracował trzy propozycje zmian na ulicy Babimojskiej. Mieszkańcy wybrali, jako najbardziej korzystny, wariant, które będzie obecnie wdrażany. Nowy projekt organizacji ruch został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu.