Od 11 lipca (czwartek) obowiązywał będzie ruch wahadłowy na skrzyżowaniu ul. Berdychowo i Jacka Rychlewskiego. Pozwoli to na rozpoczęcie kolejnego etapu prac polegających na budowie docelowego kształtu tego skrzyżowania. Część jezdni będzie zawężana na czas wykonywania nowej nawierzchni.

Po ułożeniu masy bitumicznej na jednej stronie, prace będą kontynuowane na drugiej, a przejazd będzie możliwy nowo wykonanym odcinkiem. Ze względu na dynamikę prac nawierzchniowych ruch kierowany będzie na miejscu ręcznie. Po wykonaniu zaplanowanych na dany dzień robót utrudnienia będą minimalizowane. Zakończenie tych prac planowane jest na koniec przyszłego tygodnia.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie inwestycji i o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

PIM