Plac u zbiegu ulic Srebrnej i Małoszyńskiej jest dziś klepiskiem rozjeżdżonym przez samochody. Po zagospodarowaniu terenu powstanie tu parking obsadzony drzewami. 

W ramach inwestycji wyznaczone zostaną 33 miejsca postojowe, w tym trzy dla osób z niepełnosprawnością. Zamontowane zostaną stojaki na rowery oraz ławki, a cały teren będzie oświetlony. Nawierzchnia parkingu wykonana będzie z przepuszczalnej kostki brukowej. Dodatkowo, na odcinku od ul. Małoszyńskiej do ul. Grotkowskiej, wybudowany będzie nowy chodnik. Wjazd na parking odbywać się będzie od ul. Grotkowskiej. 

Nie cały teren zostanie utwardzony. Na prawie ośmiuset metrach kwadratowych założony będzie trawnik i posadzone drzewa: platany, lipy, klony i wiśnie - łącznie ponad 20 sztuk. 

Zasadnicze prace budowlane będą prowadzone w wakacje, żeby nie utrudniać funkcjonowania pobliskiej szkoły. Nasadzenia planowane są jesienią.

Cała inwestycja będzie kosztować prawie milion złotych i zostanie zrealizowana dzięki poprawce radnych: Wojciecha Kręglewskiego (680 tys. zł) oraz Tomasza Stachowiaka (100 tys. zł).