Nawierzchnia ulicy Warszawskiej (na części wlotowej do miasta) wymaga pilnego remontu. Wiedzą o tym kierowcy, którzy korzystają z tej ważnej drogi wjazdowej i wyjazdowej z miasta. Koleiny, spękania, ubytki w nawierzchni, zniszczone zatoki autobusowe tak dziś prezentuje się ulica o jednym z największych natężeń ruchu w mieście. W godzinach szczytu korzysta z niej nawet 4 tys. pojazdów.

Ulica Warszawska to również jedna z najdłuższych ulic w Poznaniu. W celu minimalizacji utrudnień, a także ze względów finansowych, technicznych i logistycznych remont zostanie przeprowadzony etapami. Pierwszy zostanie wyremontowany odcinek jezdni północnej od węzła Antoninek do ulicy Mogileńskiej o długości 1,5 km.

Prace będą polegać na frezowaniu zniszczonych warstw asfaltobetonu, wzmocnieniu konstrukcji asfaltowej a następnie na ułożeniu nowych warstw wiążącej i ścieralnej. Wyremontowane zostaną również dwie zatoki autobusowe, istniejące perony przystankowe, a także wymienione krawężniki, obrzeża jezdni. Wykonawca wymieni również bariery ochronne w pasie rozdziału.

Prace będą prowadzone pod ruchem, a poszczególne fragment jezdni będą wygrodzone na czas remontu. Autobusy komunikacji publicznej będą kursowały bez zmian. Mając na uwadze okres Wszystkich Świętych, prace na jezdni zostaną wstrzymane od 26 października do 3 listopada, aby umożliwić dojazd do cmentarza na Miłostowie. 

Tymczasowa organizacja ruchu został uzgodniona z Miejskim Inżynierem Ruchu, Zarządem Transportu Miejskiego oraz policją.

Harmonogram prac na jezdni północnej:

  • 7-25 października – remont odcinka od węzła Antoninek do wjazdu na cmentarz Miłostowo;
  • 26.10-3.11 – przerwanie prac na jezdni w związku ze Świętem Zmarłych i wzmożonym ruchem przy cmentarzu;
  • 4-25 listopada – remont odcinka od wjazdu na cmentarz do skrzyżowania z ulicą Mogileńską.