Były to kolejne wspólne działania Zarządu Dróg Miejskich, straży miejskiej i pracowników Urzędu Miasta Poznania.

W ich trakcie sprawdzane jest to, czy prowadzący działalność handlową, gastronomiczną lub usługową mają zgody na zajęcie pasa drogowego (chodnika). Czy legalnie wystawiają na zewnątrz towar, stoliki, czy też nośniki reklam itd. Jeśli nie mają odpowiednich pozwoleń to są informowani o tym co mają zrobić, by legalnie działać na wspólnej przestrzeni.

To ma wpłynąć na zapewnienie swobodnego, a przede wszystkim bezpiecznego przejścia chodnikami oraz uporządkowanie wspólnej przestrzeni. Ważne jest by nie tamować ruchu, nie stwarzać zagrożeń dla ludzi z dysfunkcjami ruchu lub wzroku. Dlatego między innymi nie ma wydawanych zgód na ustawianie tzw. potykaczy treściami reklamowymi (za wyjątkiem tablic z menu ustawionych przy lokalach gastronomicznych, w godzinach ich funkcjonowania).

Kontrole była powadzone na ul. Garbary (od placu Bernardyńskiego po ul. Estkowskiego) oraz na ul. 3 Maja. Łącznie sprawdzonych zostało 21 punktów. Okazuje się, że zdecydowana większość przedsiębiorców rzetelnie podchodzi do swojej działalności. Wystawionych zostało tylko sześć pouczeń.

Już wkrótce na kolejnych ulicach kontrole będą wspólnie prowadzi pracownicy ZDM, Straży Miejskiej i Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP - Oddział Uchwały Krajobrazowej i Egzekucji). Nie wykluczony jest powrót tam, gdzie byli już wcześniej.

O warunkach otrzymania zgody na zajęcie pasa drogowego (m.in. na reklamę, czy handel) można się dowiedzieć więcej na naszej stronie internetowej w zakładce: Zajęcie pasa drogowego.