Wyremontujemy chodnik po zachodniej stronie ulicy na odcinku od ulicy Górna Wilda do ulicy Spadzistej. W miejsce zniszczonych, połamanych płytek chodnikowych pojawią się płytki chodnikowe 50x50 cm, a przy krawężniku, gdzie parkują samochody oraz przy elewacjach posesji kostka betonowa. Warto dodać, że w projekcie dotyczącym wprowadzenia strefy płatnego parkowania na Wildzie, na wyremontowanym odcinku został przewidziany montaż słupków blokujących w pobliżu skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Koszt remontu wyniesie 66 tys. złotych. Środki pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Wilda. Prace brukarskie potrwają do 17 lipca.