- Była to kontynuacja robót, które na tej ulicy prowadzone były przed rokiem – wyjaśnia Zbigniew Barbaś z Rady Osiedla Ogrody, który uczestniczył w odbiorze technicznym.

Łącznie nowa nawierzchnia wykonana została na długości 292 metrów na odcinkach pomiędzy ul. Dąbrowskiego a ul. Nowina oraz ul. Nowina i ul. Złotą.

- Na pewno nowy chodnik ucieszy okolicznych mieszkańców – dodaje Zbigniew Barbaś. Trzeba także dodać, że ul. Dobrą dzieci chodzą do pobliskiej szkoły. Również z myślą o nich przeprowadzono remont.

Nowa nawierzchnia chodnika nawiązuje do już istniejącej. Koszt remontu wyniósł ponad 135 tysięcy złotych. Środki pochodziły z funduszy, które do dyspozycji otrzymała Rada Osiedla Ogrody.