Dzięki temu piesi zyskali, nową wygodną drogę dla siebie. Pomiędzy jezdnią, a chodnikiem ułożyliśmy  płyty ażurowe, co pomoże w odwodnieniu terenu - głównie jezdni i chodnika

Koszt prac wyniósł 56 tysięcy złotych. Fundusze na remont przekazała Rada Osiedla Krzyżowniki – Smochowice ze środków, które ma do swojej dyspozycji.