Chodnik został wyremontowany po obu stronach ulicy. Na długości 354 metrów bieżących została ułożona kostka betonowa.

Koszt remontu to 158 tysięcy złotych, które pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie. Podczas odbioru radę osiedla reprezentował Julian Dworzecki. -  Chodnik znajdował się w fatalnym stanie. Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy, ale również dzieci z pobliskiej szkoły – powiedział podczas odbioru.