Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/godz. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej, ani ograniczeń w korzystaniu z przejścia dla pieszych.