Na ul. Polnej, ul. Staszica i ul. Dąbrowskiego wzmacniane będą obrzeża kratek kanalizacyjnych. Na ul. tej ostatniej ulicy trwa także montaż barier sprężystych (na części wlotowej za zajazdem w ul. Lutycką). Remonty cząstkowe nawierzchni zaplanowane są na ulicach Sypniewo i Folwarcznej. Przypominamy o pracach o większym zakresie na ul. Warszawskiej (pomiędzy ul. Mogileńską a ul. Krańcową), na ul. Głogowskiej (od ul. Rawickiej do ul. Czempińskiej) oraz na ul. Rynkowej.