Prace drogowe zaplanowane są także na ulicach: Zakopiańskiej i Strzeszyńskiej. Z wygrodzeniami trzeba liczyć się także na ulicy Polnej oraz na ciągu pieszo – rowerowym na moście św. Rocha.