Oprócz tego pracownicy Zakładu Robót Drogowych mają pracować na Al. Solidarności, ul. Arciszewskiego, ul. Grochowskiej.