Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Panująca pogoda sprawia, że można prowadzić malowania na nawierzchniach dróg rowerowych lub ciągów pieszo - rowerowych.

Obecnie skupiliśmy się na odświeżaniu wytartego oznakowania poziomego oraz uzupełnianiu oznakowania na drogach wyremontowanych w ubiegłym roku.  

Z uwagi na stosowane materiały prace na jezdniach (poza wyjątkami) po których poruszają się głównie samochody będzie można zacząć za około trzy tygodnie.