- Wiadukt jest już gotowy, dobiegają końca wszelkie formalności. Do zrealizowania pozostaną jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe, ale nie będą już one miały wpływu na ruch po wiadukcie. Umożliwienie przejazdu od 22 października to dobra informacja dla mieszkańców, którzy od marca musieli korzystać z objazdów – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przebudowa wiaduktu była konieczna z uwagi na jego zły stan techniczny. Stara konstrukcja została całkowicie zdemontowana, a w jej miejscu pojawiła się nowa. Przeprowadzone prace poprawiły nośność wiaduktu, jego stanu techniczny i trwałość. Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo jak i komfort użytkowników przeprawy umożliwiającej ruch nad liniami kolejowymi nr 272 (Kluczbork – Poznań Główny) oraz 352 (Swarzędz – Poznań Starołęka). Roboty budowlane zostały tak skoordynowane, by nie było konieczności wstrzymania na dłużej ruchu kolejowego.

Prace obejmowały m.in. odbudowę przyczółków, podpór, konstrukcji nośnej i płyty wiaduktu. Skarpa została umocniona, powstał też system odwodnienia, którego wcześniej brakowało. Zamontowane zostały nowe bariery, poręcze, osłony przeciwporażeniowe. Wiadukt zyskał również nowe oświetlenie.

W tym miesiącu wymieniona została również nawierzchnia na ok. 800-metrowym odcinku ul. Gołężyckiej prowadzącym do wiaduktu od ul. Warownej. W ramach zadania prowadzone są jeszcze prace, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pobliskiej szkole podstawowej przy ul. Baranowskiej za sprawą m.in. na doświetlenia i przesunięcia przejścia dla pieszych.

PIM