ce rozpoczną się w piątek, 22 maja, od wymiany zniszczonej nawierzchni chodnika na moście. W związku z tym już w nocy z czwartku na piątek (z 21 na 22 maja) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Dwa pasy ruchu na całej długości południowego mostu Dworcowego, z których będą mogli korzystać kierowcy, zostaną zwężone do szerokości 3 metrów. Ruch pieszych zostanie utrzymany, ponieważ prace będą prowadzone najpierw na jednej, a po ich zakończeniu - na drugiej połowie chodnika.

W pierwszym etapie zaplanowanych robót wykonawca zajmie się również schodami prowadzącymi na plac przed budynkiem starego dworca Poznań Główny. Zarówno one, jak i schody prowadzące na perony nr 2 i 5, są w złym stanie technicznym. Elementy betonowe o słabej jakości skorodowały wskutek działań erozyjnych i niesprawnego odwodnienia. Wpływ na pęcznienie betonu, prowadzące do rozsadzania i deformacji okładzin kamiennych na stopniach oraz podestach schodów, miało również działanie środków odladzających używanych w okresach zimowych. 

Prace związane z zewnętrznymi okładzinami schodów prowadzących na plac nie będą początkowo wymagały zamykania na nich ruchu. Nastąpi ono dopiero wówczas, gdy zakończy się wymiana nawierzchni chodnika na moście. Do tego czasu, przy zdejmowaniu okładzin, ruch tymczasowo może odbywać się po zwężonej powierzchni.

Więcej trudności do pokonania wykonawca będzie miał przy zaplanowanej w dalszej kolejności rozbiórce, montażu i betonowaniu schodów peronowych. Ze względu na niewystarczającą szerokość przejścia między nimi a krawędzią peronu oraz obecność trakcji, będzie musiał – odpowiednio zabezpieczając miejsce prowadzonych prac - uwzględnić ruch pociągów i część robót prowadzić w godzinach nocnych.

Ruch pieszych na schody prowadzące na obie strony placu dworcowego ma wrócić w pierwszym kwartale przyszłego roku, zaś na schody peronowe – do końca  II kwartału przyszłego roku.

Przepraszamy za niedogodności związane z realizacją inwestycji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.