Miejski Inżynier Ruchu informuje, że zgodnie z informacją policji w piątek 15 marca 2019 r., w związku z planowanym w godzinach 10:00-13:00 zgromadzeniem publicznym przy pomniku Starego Marycha przy skrzyżowaniu ul. Półwiejskiej i Strzeleckiej w Poznaniu, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Ograniczenia w ruchu mogą mieć miejsce w rejonie pl. Wiosny Ludów oraz na przyległych odcinkach ulic: Strzeleckiej, Krysiewicza, Św. Marcin i Półwiejskiej. Dynamiczne zmiany w organizacji ruchu w rejonie zgromadzenia mogą być wprowadzane w razie potrzeby na wniosek policji.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie zgromadzenia i zwracanie uwagi na sygnały osób kierujących ruchem.