Rozpoczęty w drugiej połowie maja remont ul. Warownej dobiegł końca. Stara nawierzchnia została sfrezowana, następnie konstrukcję drogi wzmocniono siatką i ułożoną nową warstwę asfaltu.

To kolejna ulica, która w tym roku zyskała nową nawierzchnię. Wcześniej podobne prace prowadzone były między innymi na części ul. Jackowskiego, ul. Gorczyczewskiego i na jeżyckim odcinku ul. Polnej. Obecnie remont trwa na ul. Kasprzaka, a już wkrótce będzie prowadzony na części ul. Matejki.

Dzięki tego typu pracom można w o wiele bardziej komfortowych warunkach przemieszczać się po Poznaniu. Poprawie się także bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po zakończeniu przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi na ul. Gołężeckiej, ul. Warowna jest jedną z głównych dróg łączących południowo – wschodnią część miasta z innymi dzielnicami miasta.

Odbioru techniczne mają zostać przeprowadzone w drugiej połowie miesiąca, jednak już można korzystać z wyremontowanej ul. Warownej.