Odbiór techniczny odbył się we wtorek, 19 lutego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Rady Osiedla Wilda, która była inicjatorem zmian na ulicy Rolnej. Przeznaczyła na remont znaczącą część środków finansowych. Radny Marian Krzywosz powiedział: Rolna to jedna z najważniejszych naszych ulic. Są tu przystanki autobusowe, tędy chodzimy do tramwaju na Hetmańskiej, są liczne sklepy i punkty usługowe i mieszka tu wiele osób starszych. Dlatego zależało nam na szerokich, wygodnych i bezpiecznych chodnikach. Chcemy również jak najwięcej zieleni przyulicznej. Udało się również uporządkować parkowanie.

Na odcinku od ulicy Hetmańskiej do ulicy Czwartaków zostały wyremontowane chodniki, wyznaczone miejsca dla zieleni przyulicznej, powstały zatoki postojowe. ZDM wyremontował również znajdujące się w pasie drogowym zjazdy do posesji.

Chodniki zostały wykonane z betonowych płyt o wymiarach 50x50 cm, natomiast nawierzchnia zatok postojowych i zjazdów z betonowej kostki brukowej. Zmotoryzowani mieszkańcy mogą parkować samochody w zatokach postojowych prostopadle do jezdni. Miejsca postojowe od chodnika oddzielają separatory U-25.

Zostały również odnowione trawniki przyuliczne, zasiana trawa. Dodatkowo ZDM zasadził na ulicy Rolnej 11 platanów klonolistnych.

Koszt prac wyniósł 880 tysięcy złotych