Dzięki nowej „zebrze” piesi zyskali możliwość bezpiecznego, wygodnego oraz zgodnego z przepisami pokonania ul. Przybyszewskiego przez południowy wlot skrzyżowania z ul. Szamarzewskiego. Dotąd w tym miejscu wyznaczony był jedynie przejazd rowerowy, a przejście dla pieszych znajdowało się na wlocie północnym, od strony Sołacza. Piesi, aby uniknąć nadkładania drogi i trzykrotnego przechodzenia przez wyposażone w sygnalizację pasy, korzystali z przejazdu dla rowerów.

Teraz przechodnie mają do dyspozycji położone w sąsiedztwie przejazdu nowe przejście, wyposażone w sygnalizację świetlną oraz udogodnienia dla osób z dysfunkcjami wzroku. Wyposażono je w dotykowe maty z guzami oraz przyciski dla pieszych o poszerzonej funkcjonalności. Te ostatnie posiadają system dźwiękowego naprowadzania na sygnalizator, dostosowujący poziom głośności do natężenia dźwięków otoczenia oraz panele prezentujące topografię przejścia (liczbę pasów ruchu, kierunek ruchu, położenie torowiska tramwajowego).

Całkowity koszt zrealizowanych prac wyniósł ponad 260 tysięcy złotych.