Budowa i przebudowa dróg i skrzyżowań to najważniejsze elementy dokumentacji, która za tydzień zostanie zaprezentowana mieszkańcom Poznania. Zainteresowane osoby będą mogły wypowiedzieć się na temat proponowanych rozwiązań, biorąc udział w internetowej geodyskusji. To już drugie w tym roku konsultacje społeczne, które zostaną przeprowadzone w tej formule.

Koncepcja zmian w układzie drogowym północnej części Poznania obejmuje między innymi budowę ul. Nowej Szymanowskiego, Nowej Obornickiej i Nowej Kurpińskiego, przebudowę ul. Obornickiej, a także przebudowę skrzyżowań występujących w tym rejonie. Została ona opracowana z wykorzystaniem tzw. metody iteracyjnej. Ta ostatnia polega na analizowaniu rozwiązań dla pojedynczych wycinków danego układu dróg. Dzięki niej możliwe jest podzielenie prac na etapy, które realizowane już pojedynczo przynoszą widoczną poprawę warunków ruchu.

Szczegółowy opis zmian wraz z planem sytuacyjnym zostanie opublikowany 4 października br. Tego dnia uruchomiona zostanie strona internetowa, na której dostępny będzie interaktywny plan sytuacyjny, umożliwiający zamieszczanie komentarzy do wybranego fragmentu koncepcji.

Konsultacje społeczne potrwają do 18 października br. Ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 18 listopada br.