Kontynuowany jest remont nawierzchni na ul. Warszawskiej i ciągu pieszo – rowerowego na ul. Mieszka I. Przypominamy także o prowadzonych pracach na ul. Poznańskiej (wymiana nawierzchni), Jeżyckiej (regulacja studzienek) i przebudowie skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Dmowskiego.